મારા પપ્પા

બધાની જેમ મારા પપ્પાને પણ તેમનું નામ ખુબ પ્રિય – સુભાષચંદ્ર રાણા , એસ એમ રાણા પોતે સી.એ. એટલે મોટાભાગના લોકો એમને રાણા સાહેબ ના નામે ઓળખે. પપ્પા નો જન્મ…

Life અને Mario !!!

આ blog મારા સાત વર્ષ ના દીકરા ની પ્રેરણા થી લખું છું. થયું એવું કે એક દિવસ હું મારા દીકરા સાથે વાતો કરતી હતી. ત્યારે એવું લાગ્યું કે એને જીવન,…